O nas

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Chorym i Niepełnosprawnym „Wigor”  w Borkowie gm. Pruszcz Gdański prowadzi, zachowując standardy określone w ustawie o pomocy społecznej, schronisko dla bezdomnych mężczyzn o charakterze rodzinnym, wspólnotowym, przygotowującym do samodzielnego funkcjonowania poza placówką.

Udzielana przez nas pomoc skierowana jest do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, zarówno samodzielnych, jak i wymagających pomocy ze strony innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Świadczymy pomoc w formie schronienia, usług opiekuńczych oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia, w tym co najmniej jednego gorącego, pełnowartościowego posiłku. Ponadto udzielamy specjalistycznego wsparcia mającego na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej i uniezależnienia się od systemu pomocy społecznej.

Głównym założeniem funkcjonowania prowadzonej przez nas placówki jest stworzenie mieszkańcom warunków jak najbardziej zbliżonych do dobrze funkcjonującego domu rodzinnego, z podziałem obowiązków,  dbaniem o poprawne relacje, higienę osobistą oraz czystość otoczenia, aktywizując do tego również mniej sprawnych domowników. Jest to miejsce „otwarte” na środowisko lokalne, przeznaczone dla 30 osób bezdomnych. Stworzenie dobrych warunków mieszkaniowych  stanowi czynnik motywacyjny do stabilizacji socjalno-bytowej w przyszłości.

We współpracy z podopiecznymi stosujemy szereg rozwiązań wspierających, m.in. takich jak:
  • Określenie statusu osoby bezdomnej poprzez wskazanie im praw i instrumentów ich egzekwowania oraz obowiązków,
  • Aktywizacja społeczna i zawodowa (motywowanie do podjęcia pracy lub nauki, uczestnictwo w zajęciach kulturalno-oświatowych, motywowanie do nawiązania kontaktów z rodziną bądź poprawy relacji rodzinnych).
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami, których zadaniem jest udzielanie pomocy osobom wykluczonym.

 Zapraszamy do kontaktu i nawiązania współpracy.